top of page

השפעת הגירושין על הילדים

Shy Child

גירושין הוא אחד האירועים המשמעותיים שאדם חווה  בחייו, בין אם הוא יזם את הגירושין ובין אם לא. ישנם כאלה שהגירושין הוא אירוע משברי עבורם, וכאלה שהסיבה לגירושין לעתים קשה יותר מהפירוד והגירושין עצמם. בתוך תהליך הגירושין ולאחריו – ילדי בני הזוג חווים אירוע משברי, משנה חיים ממש שכן בתהליך זה מתערער כל הבסיס המשפחתי שלמעשה אמור לספק לילדים ביטחון, הגנה ותמיכה. 

​למרבה הצער, השפעות הגירושין על הילדים ילוו את הילדים עוד שנים אחרי. האתגר ההורי בתקופת הגירושין הוא לשמר את רווחתו הנפשית והרגשית של ההורה עצמו וגם את רווחתם הנפשית והרגשית של הילדים, ולדאוג להורות מיטיבה לילדים.

 

לא כל ההורים מצליחים לשמר הורות מיטיבה, לא מצליחים לנהל תקשורת תקינה עם ההורה השותף, ולעתים הילדים חשופים לשיח מאבקי בין ההורים על חשבונם מבלי שאף אחד מההורים משכיל לראות מעבר לרצונות שלו את טובתם וצרכיהם של ילדיו. ההורים ששקועים במאבק זה בזה, לעתים אף מנהלים את המאבק בבית המשפט - נמצאים במתח מתמיד ובחוסר אמון הדדי נמשך.

 

​ילדים לכודים בין ההורים

ד"ר יואה שורק, חוקרת בתחום המשפחה והחברה, ערכה מחקר על השפעות הגירושין על הילדים מנקודת מבטם של הילדים. מהמחקר של ד"ר שורק עלה, כי ככל שהילדים מרגישים שהקשר שלהם עם שני הוריהם הוא קבוע ויציב אז הילדים יכולים להיות אופטימיים, בטוחים ושמחים, וכאשר הילדים מרגישים, בין היתר, לכודים בין ההורים, אשמים, תופסים את הסכסוך ההורי כמאיים - הם יהיו יותר פסימיים, עצובים ופחות בטוחים בעצמם. ​ד"ר שורק מציינת, כי כשילדים לכודים בין הוריהם אחד הגורמים שממתן השפעות שליליות של הגירושין הם הסבא והסבתא.

 

במחקר של ד"ר מור שחורי-סטאל, פסיכולוגית קלינית, נמצא כי אופן ההתמודדות של האמא עם הגירושין משפיע על אופן התפקוד שלה כאם בעיקר כשמדובר ביחסים של אמא ובת. לדידה של ד"ר שחורי-סטאל, במקרה בו האמא מוצפת ביותר חרדה, בדידות ודיכאון יתכן ותהיה נטיה לאם ליצור תלותיות מופרזת בבת על מנת לקבל ממנה מענה של קרבה, הרגעה וביטחון.

אין ספק, כי אחרי הגירושין כל חברי המשפחה – ההורים והילדים גם יחד עוברים תקופת הסתגלות למצב החדש. יש הורים שמסתגלים מהר יחסית לשינוי ולמצב, וישנם כאלה שלוקח להם זמן להתמודד עם המשבר שפקד אותם. הדרכה הורית להורים גרושים יכולה לסייע להורים ובסופו של דבר גם לילדים.   

גירושין הם טראומה שנמשכת אל הבגרות

פרופ' רחל לוי-שיף במאמרה "השפעות קצרות וארוכות טווח של גירושין על ילדים", מציינת בין היתר כי הגירושין הם טראומה עבור הילדים שנמשכת אל בגרותם, ואף אל הורותם. במאמרה זה מציינת פרופ' לוי-שיף, כי מחקרים מצאו כי לגירושין היו השפעות שליליות על ההסתגלות של הילדים במגוון מדדים, וכי יש אפילו "תסמינים רדומים" שמתגלים אצל בוגרים להורים גרושים גם שנים לאחר הגירושין.  

​פרופ' לוי-שיף מציינת, כי מחקרים הראו שההשפעות השליליות של הקונפליקט ההורי ממשיכות גם לטווח הארוך, וכי קונפליקט הורי בילדות קשור, בין היתר, לרווחה נפשית נמוכה, מתח נפשי גבוה, תמיכה חברתית נמוכה וכו'. כמו כן, מציינת פרופ' לוי-שיף כי מחקרים תצפיתיים הראו שילדים מגיבים לקונפליקט ההורי בפחד, כעס, אגרסיביות, תחושת אשמה של הילד, ועוד.

 

תיאום הורי

 

הורים שחושפים את הילדים שלהם לתשלומי מזונות, רגשות שליליים כלפי ההורה השותף, מבקשים מהילדים לשמור סודות, שולחים הודעות עם הילד להורה השותף וכיוצא באלה מעורבויות – חושפים את הילדים שלהם למצוקה רגשית, פוגעים ברווחתם הנפשית, מכניסים את הילדים לקונפליקט נאמנויות, גורמים להם לתסכול ותחושת אשמה.

במצב בו ההורים שרויים בקונפליקט הורי תהליך תיאום הורי יהיה נכון עבורם ויסייע להם להגיע להסכמות, יאפשר להם לשתף פעולה ועל ידי כך להוריד את רמות המתח, החרדה והתסכול אצל הילדים. בנוסף, ייתן סיכוי לילדים לצאת מהלכידות שבקונפליקט ההורי. למידע נוסף על תיאום הורי להורים גרושים ניתן למצוא כאן.

bottom of page