top of page

תיאום הורי - בשביל הילדים 

A Toddler and a Baby

לקביעת פגישה

לתיאום הורי 

לחצו כאן 

או התקשרו עכשיו

054-8083174 

תיאום הורי הוא תהליך התערבותי המסייע להורים גרושים המצויים בקונפליקט הורי גבוה. תיאום הורי מאפשר להורים לעבור משפת המאבק לשפת הדיאלוג. הקושי של ההורים לנהל תקשורת סבירה ביניהם משפיע באופן ישיר ומיידי על הילדים.  

משפחה היא העוגן של האדם. כולנו נטועים בתוך המשפחה שלנו. משפחה היא משהו מאוד רגשי, מאוד עמוק. בצומת שבה הורים מחליטים להיפרד, החוליה החלשה היא הילדים. ילדים, המצויים בתוך הליך הגירושין של הוריהם, חווים קשיים רבים רגשיים, נפשיים וחלקם חווים אף נסיגה בהתפתחות.

הורים שפונים לתהליך תיאום הורי מצויים במצב של חוסר אמון האחת כלפי השני. ילדים להורים אלה בדרך כלל כבר מטופלים רגשית באופנים שונים, למשל בטיפול באומנות, רכיבה על סוסים, ולעתים מטופלים אצל פסיכולוגים.   

בתהליך הגירושין וגם לאחריו הורים לעתים עושים שימוש בילדים כנגד ההורה השני. לעתים, ההורים נוהגים בילדים כאילו הם רכוש או אמצעי להשגת מטרות. הילדים לא בוחרים את הגירושין ואף לא את התנהלות ההורים אבל הם הראשונים לשלם את המחיר היקר מאוד של חוסר היכולת של ההורים לנהל תקשורת סבירה ביניהם וניהול ההורות שלהם. תהליך תיאום הורי מסייע להורים לייצר דרכי תקשורת האחת עם השני, וזאת על מנת להפחית את המתח ביניהם.

בתוך תהליך תיאום הורי – המתאם ההורי עובד עם שני ההורים ומסייע להם להגיע להסכמות על הנושאים המצויים במחלוקת ביניהם בקשר לילדים. כל זוג הורים והנושאים שעומדים אצלו במחלוקת. יש נושאים כגון: החזרת בגדי ילדים להורה השותף, שמירה על זמני השהות של הקטינים אצל כל אחד מההורים, חינוך הקטינים, הצורך בשיעורים פרטיים, ניהול תקשורת עם הקטינים בזמני שהות שלהם עם ההורה השותף, וכיוצ"ב.

בתוך תהליך תיאום הורי לעתים נוצרת הזדמנות להורים לשמוע ולהקשיב האחת לשני, דבר שלא מתרחש ביום יום.  

אין ספק, כי לתיאום הורי יש יתרונות הן עבור ההורים והן עבור הילדים. תיאום הורי מאפשר להורים להגיע להסכמות דבר שמפחית את רמת הקונפליקט, ובמקביל מספק לילדים שקט מהקונפליקט של ההורים. תיאום הורי מאפשר להורים להיות סוכני שינוי, דבר שתורם באופן מהותי ומיידי לרווחת הילדים. הילדים מתקשים גם כך לקבל את הפרידה ואת המציאות החדשה, ומריבות בין ההורים מקשות עליהם את ההתמודדות ולעתים אף גרוע מכך – מציבות את הילדים בפני קונפליקט נאמנויות קשה בין שני ההורים ולעתים מאלצות אותם לבחור הורה, לבחור צד. לא כך הורים מעדיפים שהילדים שלהם יגדלו, אבל העיסוק בקונפליקט שלהם כל כך חזק שיש צורך לסייע להם להפחית אותו לטובת יצירת ילדות סבירה לילדיהם.

להתחלת תהליך תאום הורי ניתן ליצור עמי קשר כאן או בנייד 054-8083174. 

bottom of page