מזונות ילדים

​מזונות ילדים לאחר בע"מ 919/15 בבית המשפט לענייני משפחה

בשנים האחרונות ניתן היה לחוש בשינויים בפסקי הדין בבתי המשפט בישראל בסוגיית מזונות ילדים. אולם אין חולק, כי גולת הכותרת בסוגיית מזונות קטינים היא בפסק דין ארוך ומקיף של בית המשפט העליון שניתן ביום 19.7.2017 ואשר חל על מזונות ילדים בגילאים 6 ועד 15 והידוע כהלכת בע"מ 919/15.

לציין, כי לעת עתה הפסיקה נותרה ללא שינוי בסוגיית מזונות ילדים עד גיל 6, וכן מזונות ילדים מגיל 15 ועד 18. מזונות עד גיל 6 ימשיכו לחול על האב ובאופן שהוא יישא בצרכים ההכרחיים של הילד, כאשר בצרכים שאינם הכרחיים יישאו האב והאם מדין צדקה. מזונות ילדים מגיל 15 עד 18 יישאו בהם ההורים יחדיו מדין צדקה.

על אף כי בבע"מ 919/15 המקרה שניצב בפני בית המשפט העליון עסק בהורים שזמן השהות שלהם עם הילדים שווה ומשכורתם זהה / שווה, קבע בית המשפט העליון ככלל כי בגילאי 15-6 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה תוך שהחלוקה בין ההורים תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.  

משכך, מאז פסיקת בימ"ש העליון, בתי המשפט לענייני משפחה מחילים את ההלכה החדשה גם במקרים בהם אין זהות בשכר ואין זמני שהות שווים, תוך התייחסות ליחס ההכנסות בין ההורים ויחס זמני השהות של הילדים עם כל אחד מהוריהם.

מאז שיצא פסק הדין של בית המשפט העליון נקבע לא אחת ע"י בימ"ש לענייני משפחה כי פסק-דין זה כשלעצמו אינו מהווה שינוי נסיבות מהותי שבגינו יהיה ניתן לשוב לבית המשפט ולדון בסוגיית המזונות. אולם ביום 1/7/2018 קבע כב' השופט עובד אליאס מבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, כי בע"מ 919/15 מהווה שינוי נסיבות מהותי בגינו יהיה ניתן לפנות שוב לבית המשפט.

לציין, כי למרות פסיקתו של כב' השופט אליאס - המדובר בפסיקה של בית המשפט לענייני משפחה שאינה מחייבת את יתר בתי המשפט לענייני משפחה, ואינה הלכה מחייבת ואף לא מנחה.

 

מזונות ילדים לאחר בע"מ 919/15 בבית הדין הרבני 

ניתן לומר באופן כללי, כי בבתי הדין הרבניים מזונות ילדים עד גיל 15 חלים עדיין על פי הכלל של חובת האב לשאת במזונותיהם ההכרחיים של ילדיו, והחלת תשלום מזונות הילדים מהאב לידי האם על פי פרשנות הנוהגת של הדין העברי והפסיקה שבטרם הלכת בע"מ 919/15.

עם זאת ראוי לציין, כי בשנת 2015, עוד טרם הלכת בע"מ 919/15, מועצת הרבנות הראשית החליטה שהדיינים צריכים להוסיף לשיקול דעתם את היכולת הכלכלית של האם בעת פסיקת מזונות הילדים.

  לקביעת פגישה ללא התחייבות התקשרו עכשיו

ל 0548083174 או לחצו כאן 

צרו קשר

03-6143337

054-8083174

אזור הבורסה, רמת גן

רחוב החשמונאים, תל אביב

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

לעדכונים שוטפים:

האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד, מידע זה אינו ייעוץ משפטי, אינו תחליף לייעוץ משפטי ואינו ייעוץ משפטי הניתן ע"י עורך דין. אין להסתמך על המידע באתר בשום צורה ודרך.

כל הסתמכות ו/או פעולה שנעשית ע"פ המצויין באתר זה היא באחריות המשתמש בלבד. 

© כל הזכויות באתר שמורות לעו"ד אורית יצחקי www.oym-law.com 

Ramat Gan