top of page

אורית יצחקי - עו"ד דיני משפחה

רשימת תפוצה לכל המעוניין לקבל מידע בתחום

דיני המשפחה, סיפורים מעניינים, תמצית פסקי דין

והחדשות בתחום. 

הרשימה תופץ אחת לחודש.  

להצטרפות לרשימה ניתן להכניס כתובת דוא"ל:

 

 

bottom of page