top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

ביטול חיוב במזונות בשל ניכור הורי


בפסק דין קצר מאוד (תלה"מ 8976-02-19) קובע בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב כי אב לא ישלם מזונות לבנו, קטין כבן 16, בשל סרבנות קשר וניכור הורי.


בית המשפט קובע, כי אומנם יש אחריות להורה, במקרה זה האם, אולם מטיל אחריות גם על הבן, נוכח גילו, לקיום קשר עם האב, וכך קובע בימ"ש: "וגם אם אנו רגילים "לתלות" בהורה משמורן, במקרה הזה הנתבעת, את האחריות לשמירת הקשר, הרי בגיל מסוים מוטלת אחריות מה גם על הקטין, קל וחומר קטין המתקרב לגיל 16".


עוד קובע בית המשפט, כי המדובר בקטין המתנכר לאביו בצד החמור של הדברים, הקטין מקלל את אביו ומטיח בו האשמות.

בימ"ש מציין בפסק דינו כי בדרך כלל בית המשפט נוקט בגישה של הפחתת מזונות ולא ביטולם, אולם התנהגות האם הגיעה למצב אי חוקיות.


בימ"ש קבע את ביטול המזונות החל ממועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, וחייב את האם בהוצאות.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page