top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי 

בימ"ש המחוזי: ייפוי כוח מתמשך גובר על בקשה למינוי אפוטרופוס ​

ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי מרכז על החלטת בית המשפט לענייני משפחה אשר דחה בקשה לביטול צו מינוי מינוי אפוטרופוס [רמ"ש (מרכז) 21463-01-19]. 

סיפור המעשה החל כאשר ילדים הגישו לבית המשפט לענייני משפחה בקשה להתמנות כאפוטרופוסים לגוף ולרכוש לאביהם. בית המשפט נתן צו ומינה את ילדיו לאפוטרופוסים לגופו ורכושו. למחרת המינוי הגיש האפוטרופוס הכללי הודעה לבית המשפט שהאב שמונה לו אפוטרופוס למעשה חתם על ייפוי כוח מתמשך ובו מונו שניים מילדיו כמיופי כוח לענייני גוף, רכוש ועניינים אישיים. 

בית המשפט המחוזי קובע בפסק הדין שהבקשה שהגישו הילדים למינוי אפוטרופוס לרכוש ולגוף של האב היא שגויה, שכן הילדים ידעו שהאב חתם על ייפוי כוח מתמשך. בפועל, קובע בית המשפט, הילדים היו צריכים להגיש בקשה לאפוטרופוס הכללי להפעלת ייפוי הכוח בצירוף חוות דעת ערוכה כדין. 

בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) קובע כי אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך הם שני מוסדות שאינם יכולים להתקיים זה לצד זה, ומדגיש כי יש להמנע ממינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך. 

עוד נקבע בפסק הדין, כי אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס והופקד ייפוי כוח מתמשך – ייפוי הכוח המתמשך יגבר. 

פסק דין זה מבהיר ומדגיש את מה שהחוק קובע, כי בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס לאדם בגיר אם הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך שערך אדם בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי. 

לפרטים נוספים בנוגע לייפוי כוח מתמשך צרו קשר

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page