top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

גבר יוכל לנהל תביעה לזמני שהות עם ילד לא ביולוגי - שנולד לבת זוגו מבנק הזרע

עודכן: 17 ביולי 2023

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, כב' השופט יהורם שקד, דחה בקשה של אישה לסלק תביעה על הסף של מי שהיה בן זוגה ובה הוא מבקש לקבוע זמני שהות שלו עם הילד שלה – בן 7.5 – שהביאה מתרומת זרע מבנק הזרע.


הצדדים היו בני זוג, והביאו לעולם ילד משותף. לאחר שהתגרשו הביאה האישה לעולם ילד נוסף מתרומת זרע אנונימית בבנק הזרע, וזאת בזמן שהיא והאיש לא היו בקשר.


לאיש היו זמני שהות נרחבים עם בנו שנולד במסגרת הנישואים, ואל זמני השהות האלה אפשרה האישה מפגשים בין הקטין לבין האיש, על מנת לחזק את הקשרים בין הילדים.


האישה טענה בבקשה לדחיה על הסף, בין היתר, כי לאיש אין מעמד כלפי הילד, אין לו כל זיקה כלפי הילד והסדר הנכון הוא לפעול להכרה ולתבוע צו הורות. עוד הזהירה האישה מפני מדרון חלקלק שבו כל אחד שהיה בקשר קרוב עם קטין יוכל בעת סכסוך עם הוריו של הקטין לדרוש זכויות שיובילו ל"כאוס". עוד טענה האישה, כי האיש זכה בזמני שהות עם הילד תוך ניצול מטעה של החוק להסדר התדיינויות במשפחה ויש לתקן זאת.


האיש טען מספר טענות – בין היתר, כי בקשה לדחות תביעה על הסף היא סעד קיצוני, ומקרה זה אינו נמנה על המקרים הנדירים שמצריכים סעד כה קיצוני, כי בית המשפט קבע שיש זיקה וקרבה בינו לבין הקטין. בנוסף טען, לטובת הילד, זכויות הילד המעוגנות באמנה לזכויות הילד, וכן לזכויות של הורה פסיכולוגי / תפקודי. עוד טען האיש, כי הזכות להסדרי שהות עמו – היא גם של הילד, שנפגע מקטיעת הקשר עם האיש.


בית המשפט קבע, כי בקשה לדחיה על הסף שמורה למצבי קיצון שבו גם אם יוכיח האיש את טענותיו הוא לא יקבל את הסעד שהוא מבקש מבימ"ש, ומצב זה הוא לא בהכרח המקרה.


בית המשפט קובע, כי כשהוא שוקל את הנזק שעלול להגרם לקטין אם וככל שתביעת האיש תדחה על הסף אל מול הנזק שעלול להגרם מהמשך בירור התביעה, וכאשר הוא שוקל יתרונות מדחיית התביעה אל מול היתרונות שיצמחו מקבלתה – מאזן הנוחות נוטה לטובת בירור התביעה. אם כי, בית המשפט קבע, כי אין להסיק מכך דבר באשר לתוצאות ההליך שמתנהל בפניו.


כאמור, בית המשפט דחה את הבקשה של האישה לדחיית התביעה על הסף, וחייב אותה בהוצאות.


תלה"מ 62075-03-23
Comments


bottom of page