top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

האב תבע, והאם תשלם לו מזונות ילדים

בית המשפט לענייני משפחה פסק, כי אמא תשלם מזונות ילדים לידי האב ששני הבנים המשותפים מתגוררים אצלו ומצויים במשמורתו


בית המשפט לענייני משפחה באשדוד, כב' השופטת ענת אלפסי, פסקה לאישה תשלום דמי מזונות אשר ישולמו לידי האב, עבור שני הילדים של הצדדים, המתגוררים אצל האב ומצויים במשמורת האב (תלה"מ 67744-02-20).


בית המשפט פסק, כי האם תשלם 1,000 ש"ח מזונות עבור כל אחד מהילדים, וכן סך של 400 ש"ח עבור צורכי ביגוד ולימוד עבור כל אחד מהם. עוד פסק בית המשפט, כי בתקופת השירות הצבאי יירד התשלום לשליש - האם תעביר לחשבונו של כל אחד מהילדים סכום של 400 ש"ח בחודש ובתנאי שיתקיימו זמני השהות עמה בימי שישי אחת לשבועיים בשעות הערב.


הצדדים היו ידועים בציבור, ומהקשר שלהם נולדו שני בנים. בהסכם הפירוד נקבע, כי משמורת שני הבנים תהיה לאם, ונפסק לאב תשלום מזונות עבורם.


בשלב מאוחר יותר, עברו הילדים להתגורר אצל האב, והאחרון טען כי מאז מעבר הקטינים אליו האם לא משתתפת בכלכלתם ובהוצאותיהם של הילדים. האב עתר לקבלת משמורת על הילדים, ואף לחיוב האם במזונותיהם.


בכתב הגנתה טענה האם, כי במהלך השנה הראשונה להסכם, האב העדיף שלא להפגש עם שני ילדיו על אף שגר סמוך אליהם, ורק מאוחר יותר עת עבר האב להתגורר לבדו, חידש האב את הקשר עמם. לטענת האם, האב נקט ניכור באמצעות טרור פסיכולוגי מתמשך.


במהלך ההליך המשפטי הוקדש זמן רב לחידוש הקשר בין האם לקטינים, נערים מתבגרים, והקשר חודש בהדרגה.   


בית המשפט בחן את הנתונים של שני הצדדים, וקבע כי מצבם של ההורים דומה: שניהם בעלי נכס מקרקעין, שניהם מקבלים קצבאות נכות, שניהם עובדים באופן חלקי ולשניהם מקורות הכנסה נוספים המשתקפים בחשבונות הבנק. כל אחד מהם טען כי לצד השני פוטנציאל השתכרות גבוה מהקיים, אך הדבר לא הוכח.


בפסק הדין בית המשפט מגיע למסקנה, כי היחס בין ההכנסות של ההורים הוא שווה, ולכן שני ההורים יישאו בהוצאות הילדים באופן שווה.


מאחר שהילדים מתגוררים אצל האב, וזמני השהות עם האם נקבעו לפעמיים בשבוע אחר הצהריים בביתה ללא לינה, בית המשפט פסק כי האם תישא במזונות הילדים ב-50% מהצרכים של כל ילד, שהם 1,400 ש"ח לכל ילד.


כמו כן, נקבע כי עבור הוצאות בריאות חריגות והוצאות חינוך חריגות ישאו ההורים באופן שווה ישירות לספקי השירות. בנוסף, פסק בית המשפט, כי קצבת הילדים תועבר לאב בנוסף לדמי המזונות שתשלם האם.


עוד פסק בית המשפט, כי חיוב האם במזונות יחול ממועד הגש התביעה ולא ממועד הגשת בקשת ישוב הסכסוך.אמא תשלם מזונות לידי האב
דמי מזונות

Comments


bottom of page