top of page

האמא בקשה לשנות את שם המשפחה של הקטינים, בימ"ש דחה בקשתה

בית המשפט לענייני משפחה בקריות דחה בקשת אמא לשנות את שם המשפחה של חלק מילדיה הקטינים.

לאחר הגירושין, ולאחר שנישאה בשנית, האמא שינתה את שם המשפחה שלה לשם המשפחה של בעלה.

אבי הילדים, שינה אף הוא את שם המשפחה שלו לאחר הגירושין.


האמא פנתה לבית המשפט בבקשה לשנות את שם המשפחה של הילדים לשם המשפחה של בעלה, לאחר מכן שינתה את בקשתה וביקשה ששם המשפחה של בעלה יתווסף לשם המשפחה של הילדים.


האמא הגישה את התביעה, בטענה כי הילדים הקטינים נושאים שם משפחה שאף אחד מההורים לא נושא בו כבר שכן לשניהם שם משפחה אחר. בין לבין, האב החזיר את שם המשפחה הקודם, השם אותו נושאים הילדים.


האישה טענה בפני בית המשפט, בין היתר, כי היא חוששת שהילדים הקטינים יגדלו ללא תחושת שייכות, וכי הוספת השם של בעלה יקל עליה בהליכים פרוצדורלים.


האב התנגד לבקשת האם, וטען כי האם מחבלת בקשר שלו עם הילדים וכי היא פועלת למחיקתו מחייהם והבקשה היא חלק מכוונתה למחוק אותו מחיי ילדיו ולאפשר לבעלה לתפוס את מקומו.


בית המשפט שמע את עמדת פקידת הסעד לסדרי דין, ואת היועץ המשפטי לרווחה, וכן את האפוטרופוס לדין שמינה לקטינים – שהתנגדו כולם להוספת שם המשפחה של הבעל לשם המשפחה של הקטינים.


כאמור, בית המשפט דחה את התביעה של האם להוסיף את שם המשפחה של בעלה, וקבע, בין היתר, כי כשבית המשפט מכריע בסוגיות הנוגעות לילדים יש שני עקרונות המנחים אותו: עקרון טובת הילד והעיקרון בדבר כיבוד רצונו של הילד שנגזר מעקרון זכויות הילד.


עוד קבע בית המשפט, כי שינוי שם המשפחה לא יטיב עם הקטינים ועלול להעצים את הקונפליקטים הקיימים. בית המשפט התייחס לתסקיר עו"ס לסדרי דין שבו צוין, בין היתר, כי הילדים מזוהים עם שם המשפחה אותו הם נושאים ואין מקום להוסיף לילדים שם משפחה שאינו שייך להם, בקשת האם תייצר שונות בין הקטינים ותפגע בתחושת השייכות והאחידות בין האחים.


ש"ש 10536-01-22

Commenti


bottom of page