top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

הסדרה משפטית של משפחות להט"ב

המושג משפחה עבר שינויים ותהפוכות במהלך המאה העשרים. הגדרת המשפחה לתיאור בני זוג הטרוסקסואליים בלבד כבר אינה מתיישבת עם מציאות החיים. יש כיום מודלים רבים של משפחות כמו משפחה להט"בית, משפחות של הורות יחידנית, משפחות עם ילדים ביולוגים ומאומצים, משפחות עם 3 ו-4 הורים, משפחות אחרי גירושין ועוד ועוד.


אף על פי כן ולמרות זאת, החוק הישראלי טרם התאים עצמו למציאות המשתנה, וכיום בתי המשפט הם שמובילים את השינוי ויוצקים תוכן למושג משפחה. הפסיקה במדינת ישראלית התפתחה ומכירה בתאים משפחתיים שאינם מסורתיים.


אין ספק, שההחלטה להקים משפחה היא חשובה ביותר ומרגשת בפני עצמה. במצב שבו אין חוק שנותן מענה למשפחות לא מסורתיות בעיקר למשפחה הלהט"בית, הרי שכל זוג להט"בי שמבקש להקים תא משפחתי נדרש להסדיר את היחסים המשפחתיים שלו באופן עצמאי, ולמעשה לבצע הסדרה של המשפחה בהיבט המשפטי.


במדינת ישראל זוגות מאותו מין, אינם יכולים להנשא. אולם, הם יכולים להנשא בחו"ל ועם תעודת הנישואים הזרה להגיע לארץ ולהרשם במשרד הפנים כזוג נשוי. מעת הרישום - יהיו בני הזוג זכאים לזכויות ולחובות כמו כל זוג הטרוסקסואלים.


בין אם בחרתם להנשא ובין אם בחרתם שלא יש מספר דברים שצריך להסדיר מבחינה משפטית. במאמר זה אסקור את הנקודות החשובות לביצוע ההסדרה:


הסכם חיים משותפים – הסכם חיים משותפים מאפשר לכם לקבוע את המשטר הרכושי, דבר שיחסוך לכם בעתיד מחלוקות בדבר חלוקת הרכוש. לקריאה נוספת על הסכם חיים משותפים בלינק הבא:


צוואה – ערכתם הסכם חיים משותפים, ולא ערכתם צוואה? אתם עלולים למצוא את עצמכם לאחר פטירת בן / בת הזוג בבעיה קשה. הסכם חיים משותפים נועד להסדיר את יחסי הממון לעת פרידה, בזמן שהצוואה מסדירה את חלוקת הרכוש לאחר המוות. משכך, אם אתם רוצים להבטיח את בן / בת הזוג גם לאחר המוות, חובה לערוך צוואה. לציין, כי עריכת צוואה מחזקת את הזוגיות בהיבט המשפטי, ויש לכך משמעות רחבה. משכך זוגות להט"ב שעורכים הסכם חיים משותפים (שלפעמים מכתירים אותו כהסכם ממון) עורכים גם צוואות. לקריאה נוספת על צוואות בלינק הבא: https://www.oym-law.com/lastwill


ייפוי כוח מתמשך – ייפוי כוח מתמשך הוא מנגנון משפטי המאפשר כבר היום, בעודכם כשירים, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניכם, ובמצב בו לא תבינו בדבר ולא תוכלו לקבל החלטות. לקריאה נוספת בלינק הבא:


הורות – זוגות חד מיניים שהביאו ילדים לעולם ומעוניינים שההורה הלא ביולוגי יהיה הורה חוקי, נדרשים לפנות לבית המשפט על מנת להנפיק צו הורות פסיקתי לאותו הורה. ההורה שאינו ביולוגי זוכה למעמד הורה לכל דבר וענין כולל לענין הורשה, מזונות, זמני שהות, פנסיה. בן זוג שלא יקבל צו הורות פסיקתי לא יוכל לפעול ולקבל החלטות לטובת הילדים. לצד זאת, יש לערוך הסכם הורות בין שני ההורים אשר, בין היתר, יגדיר את הזכויות והחובות של ההורים כלפי הילדים, אופן גידול הילדים והטיפול בהם. במקרים של הורות ללא זוגיות ולמעשה קיומה של הורות משותפת, יש לערוך הסכם הורות משותפת.

לקריאה נוספת על צו הורות פסיקתי בלינק הבא: https://www.oym-law.com/parentingorder

לקריאה נוספת על הורות משותפת בלינק הבא: https://did.li/oymlaw-horutmeshutefet

コメント


bottom of page