top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

חרבות ברזל: האב עתר לחדש זמני שהות עם בנו הפעוט – האם ביקשה לקיימם בביתה

האם ניתקה את האב מבנו הפעוט, בן שנה וחצי, ועצרה את זמני השהות בעקבות מתקפות הטילים במלחמת חרבות ברזל, האב הגיש בקשה לבית המשפט לחדש את זמני השהות שלו עם בנו


אב הגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקריות, כב' השופט ניר זיתוני, בקשה לקבוע שעד מתן החלטה אחרת הוא יפגוש את בנו, פעוט בן שנה וחצי, בימי שלישי למשך 8 שעות, וזאת לאחר שהאם הפסיקה את זמני השהות של הילד עם האב.


מתכתובות שצירף האב, התברר כי האם הפסיקה את זמני השהות בטענה כי האב המתגורר בישוב צפוני (שלא ניתנה הוראה לפנותו) – ובבית בו הוא מתגורר אין בו ממ"ד ואין מקלט סמוך.


האב שלא פגש את הקטין מעל לחודש, סירב להצעת האם לפגוש את הילד בביתה – ועתר לבית המשפט.


ביום 24.10.23 נתן בית המשפט החלטת ביניים שהאב יפגוש את הילד בבית האם לזמני שהות של שני מפגשים, שכל אחד מהם יימשך לפחות שעתיים ויהיו בתיאום בין האב לבין אביה של האם, ובהעדר הסכמה זמני השהות של האב עם הקטין יהיו בימי שלישי ובשבת למשך שעתיים כל מפגש.


האב לא ויתר וביום 2.11.23 הגיש לבית המשפט בקשה לעיון חוזר, בבקשה זו צירף תמונה ורשימת מקלטים המעידים כי בכתובת מגוריו יש מקלט ציבורי סמוך לבית, ובמקרה של שיגור טילים יהיה ניתן להגיע למקלט תוך מספר שניות.


האב, טען טענות שונות כנגד האם, ובין היתר התחייב לקיים את זמני השהות עם הקטין סמוך למקלט.


האם בתגובתה טענה, כי הסכימה לזמני השהות בתקופת המלחמה במתכונת שנקבעה בהחלטת הביניים (מיום 24.10.23) מתוך דאגה לבנה. עוד טענה, כי המרחק בין המקלט הציבורי לבין בית האב הוא לפחות 20 מטרים ואין סיכוי שהאב יצליח לעבור את המרחק הזה בפרק זמן של 15 שניות של התראה. האם טענה, כי היא מוכנה לצאת מהבית במהלך מפגשי האב עם הקטין, והתחייבה להחזיר את המפגשים של האב עם הילד כפי שהיו עם סיום המלחמה.


בית המשפט קיבל את בקשת האב באופן חלקי וכך שמפגשי האב עם הקטין יהיו במתכונת שהתקיימה לפני המלחמה בימי שלישי למשך 6 שעות, תוך שהאב מחוייב לשהות עם הקטין קרוב למקלט שסמוך לבית מגוריו.


בית המשפט קבע, כי באיזון הנכון בין הרצון לשמור על שלומו של הקטין במקרה של מתקפת טילים אל מול הרצון לשמור על הקשר בין האב לבנו – במקרה הספציפי הזה, שעה שכבר התרחשה פגיעה משמעותי בקשר בין השניים לאחר שהאם יצרה ניתוק של למעלה מחודש, יש הצדקה ליטול סיכון מסוים הכרוך בחידוש מפגשי האב עם הילד במתכונת שהתקיימה לפני המלחמה.

בית המשפט הזכיר את תקופת הקורונה ואת החשיבות שניתנה באותה תקופה ע"י המדינה לקיום קשר בין קטין לבין הוריו, ובה נקבע מעבר בין בתי הורים כאחד החריגים המאפשרים להפר את הגבלת מרחק היציאה מהבית.


תלה"מ 52044-08-23

זמני שהות של אבא עם בנו
זמני שהות של אבא עם בנו, צילום: Ksenia ChernayaComments


bottom of page