top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

חריג: בימ"ש דחה בקשה למזונות זמניים לילד

בית המשפט דחה בקשה של אישה לפסוק מזונות זמניים לילד כבן 3 בשל נסיבות חריגות.


המדובר באישה אשר הגישה תביעה למזונותיה ולמדור ספציפי בבית הדין, ותביעה למזונות קטין בבית המשפט לענייני משפחה והעמידה את צורכי הקטין ע"ס של 3,500 ש"ח ובנוסף עתרה כי האב ישלם את כל הוצאות המדור והחינוך של הילד.


בתביעת מזונות אישה ומדור ספציפי קבע בית הדין באופן זמני, כל עוד הצדדים גרים ביחד, וכל עוד בימ"ש לא הכריע בתביעה למזונות הילד - כי יש לשמור על הסטטוס קוו ועל הבעל להמשיך ולשלם את כל הוצאות המדור, לקנות לבית מצרכי מזון באופן מלא, חומרי ניקוי וביגוד וכו' הכל כפי שנהגו הצדדים בשנה האחרונה.


מאוחר יותר קבע בית הדין, כי לאחר פסיקת בימ"ש במזונות הקטין לצדדים תהיה הזכות לשוב אליו ולבקש לשנות את פסיקתו לענין מזונות האישה אם פסיקת בימ"ש עשויה לשנות את כלכלת הבית.


בשלב מאוחר יותר בית הדין פסק מזונות אישה למשך 4 חודשים ע"ס של 1,500 ש"ח, תוך שקבע שאם בימ"ש יפסוק מזונות לילד, אז חיוב מזונות לאישה יפסק, ולאישה תהיה הזכות לשוב לבית הדין בענין זה.


בית המשפט קבע כי ע"פ החלטות בית הדין הרבני הבעל נושא בהוצאות שנקבעו לו כולל מזונות אישה, כשהצדדים ממשיכים עדיין להתגורר יחד, וכי הצהרון עבור הקטין ממילא משולם מהחשבון המשותף, וזאת כשהאישה לא עובדת אפילו לא במשרה חלקית – בנסיבות, בשלב הזה של ההליך, קבע בית המשפט כי לא יקבעו מזונות לקטין עד לקיום דיון קדם המשפט.Commentaires


bottom of page