top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

יפוי כוח מתמשך: בימ"ש אישר הוצאת 2 מיליון ש"ח מחשבון שלאחד מבעליו הופעל ייפוי כוח מתמשך

בית המשפט אישר לאם ובתה להוציא מחשבון בנק שני מיליון ש"ח מחשבון משותף בו הבעלים הם אב, אם ובתם היחידה, וזאת בזמן שייפוי כוח מתמשך של האב כבר נכנס לתוקפו – וזאת לצורך רכישת דירה לבת.


האם ובתה ביקשו מהבנק למשוך 2 מיליון ש"ח, והבנק סירב לאפשר הוצאה כספית זו. בהליך המשפטי ב"כ יועמ"ש האפוטרופוס הכללי ציין בעמדתו, כי רכישת הדירה לבת אינה נחשבת לטובת האב ובייפוי הכוח המתמשך לא ניתנה הרשאה למתן מתנות בוודאי לא בסכום כה גדול. עמדת ב"כ היועמ"ש היתה כי לא יתנגד שהדירה תרשם ע"ש האם והאב בלבד, וככל שהבת רוצה להרשם גם היא כבעלים בדירה – תדרש להראות אסמכתאות על הפקדת כספים שביצעה מכספה לחשבון המשותף לה ולהוריה.


הבת לא הצליחה להראות כי העבירה כספים לחשבון המשותף. אולם, האם והבת ציינו כי קיימים בחשבון למעלה מ-6 מיליון ש"ח, וכי יש להורים רכוש רב (4 דירות וגם דמי שכירות). האם והבת טענו כי רישום הדירה ע"ש ההורים בלבד יביא לחיוב במס רכישה גבוה מאוד, שעה שאם הדירה תרשם ע"ש הבת החיוב במס רכישה יהיה נמוך בפער משמעותי.

בנוסף ציינו הבת והאם, כי הבת מטפלת כל השנים בהוריה ודואגת לכל מחסורם, וכי לא תהיה פגיעה באב שהופעל בעניינו יפוי כוח מתמשך ואין חשש כי יחסר לו דבר.


בהמשך שינה היועמ"ש עמדתו וציין, כי לאור מסת הנכסים שיש לאב, גילו של האב ושקילת נסיבות התיק – לא יתנגד לאישור העסקה.


בנסיבות אלה, בית המשפט נעתר לבקשה של האם והבת והורה על שחרור הסכום ע"ס 2 מיליון ש"ח, וזאת מתוך חלקה של האם בכספים המצויים בחשבון הבנק המשותף. בית המשפט מצא כי שחרור הכספים לא יביא לסיכון לפגיעה באב או בזכויותיו ממספר נימוקים, בין היתר, כי בבעלות ההורים 4 דירות מגורים נוספות ששלוש מהן מושכרות, וכי גם לאחר שחרור 2 מיליון ש"ח עדיין יישארו בחשבון הבנק די והותר כספים לצורך הוצאותיו וצרכיו של האב.

בנוסף לכך, העיר בית המשפט כי בהתאם לייפוי הכוח המתמשך עליו חתם האב הוא מינה את בתו כמיופת כוח חליפה לאם בכל ענייניו הרכושיים, האישיים והרפואיים.א"פ 41745-09-22 ש.א ואח' נ' האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח'


Comments


bottom of page