top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

תיאום הורי – מנגנון ליישוב סכסוכי הורות במצבים של קונפליקט הורי גבוה

תיאום הורי הוא מודל אשר מאפשר להורים המצויים בסכסוך בעצימות גבוהה לנהל דיאלוג משותף, לייצר הסכמות הוריות, ליישם את החלטות בית המשפט, ולהתמקד בילדים.


הורים המצויים בקונפליקט גבוה מתקשים לתקשר על צורכי הילדים, מרבים לפנות לבית המשפט, נאבקים על כל נושא, פוגעים בקשר הורה-ילד וכו'. הורים אלה רבים ליד הילדים, לא נפגשים, מעבירים מידע דרך הילדים, לא מדברים האחד עם השניה כשנפגשים – התנהלות המעיבה על הילדים שלהם מאוד.


בתמ"ש 29188-05-14 בית המשפט קובע, כי "קונפליקט בעצימות גבוהה בין ההורים יוצר, משמר ומסלים מתחים בקרב הילדים. חמור מכך יש הטוענים כי הורים בקונפליקט גבוה, גורמים להתעללות נפשית בילדיהם החפים מפשע תוך התשת בתי המשפט והשירותים לבריאות הנפש." (ההדגשה לא במקור)


מתי ימנה בית המשפט מתאם הורי?


בית המשפט ימנה מתאם הורי במשפחה בה קיים קונפליקט הורי מתמשך בעצימות גבוהה. למעשה, רוב הזמן מדובר בהורים אוהבים ומסורים לילדיהם אך באותה העת הם גם מסורים לסכסוך המר ביניהם. הם מדברים בשפה של מאבק, ומתקשים לנהל דיאלוג יעיל ומקדם.


בתמ"ש 29188-05-14 בית המשפט לענייני משפחה רואה במינוי מתאם הורי חלק מהרחבת ארגז הכלים שלו כאשר מדובר במשפחות בהם ההורים לקטינים מצויים בסכסוך ארוך, מר וקשה, שלא מאפשר להם לשתף פעולה בעניין הילדים, ושלא מאפשר להם לחשוב באופן ממוקד בילדיהם.


מהו תיאום הורי?


בית המשפט מגדיר תיאום הורי כמודל טיפולי למשפחות שבהן מתקיים קונפליקט זוגי / הורי בעצימות גבוהה. תיאום הורי מוכר בארה"ב כמנגנון ליישוב סכסוכי הורות במצבים של קונפליקט גבוה, אשר נועד למנוע התדיינות על כל ויכוח בין ההורים, מזה 20 שנה לפחות.


לדידו של בית המשפט, תיאום הורי מציע הליך טיפולי להורים באמצעות עבודה ישירה עם שני ההורים לשם שיפור היחסים ביניהם.


מינוי מתאם הורי – מטרות, היקף וסמכות


בית המשפט קובע בתמ"ש 29188-05-14 כי הגדרת המטרות והציפיות מתהליך התיאום ההורי מסייעת בהגדרת ההסמכה. בהחלטה זו של בימ"ש, מונו זוג מתאמים הוריים מתחום הפסיכולוגיה והמשפט עם הסמכה רחבה ביותר, תוך שיתוף בית המשפט בהליך התיאום (הסגנון האמריקאי) להבדיל מטיפוסים אחרים של תיאום הורי בהם בית המשפט אינו מעורב כלל.


בתמ"ש 29188-05-14 קבע בית המשפט כי מטרות התיאום ההורי יהיו אלה:


1. אבחון הבעייתיות המשפחתית וההורית המונעת הנמכת הקונפליקט ההורי, שיתוף הילדים וחשיפתם לו, החולשות והחוזקות של ההורים ושל הילדים;


2. בניית תוכנית הורות משותפת על כל רבדיה, עם יישום זמני ומיידי ועם תוכנית ארוכת טווח;


3. הגנה על הילדים מפני מאבק ההורים, קופנליקט נאמנויות ומתחים;


4. הורדת רמת המתח במשפחה כולה, ובין ההורים בפרט;


5. הבטחת ביצוע החלטות שיפוטיות הנוגעות להורים ולילדים והיחסים ביניהם;


6. תיווך בין ההורים ביחס לביצוע המשימות ההוריות;


7. חיזוק מעורבות הדדית של ההורים בחיי שני הילדים;


8. פיקוח על ההתנהגות והגישה ההורית, אד הוק, ביחס לכל מצב וסיטואציה, כפי שיידרש, תוך מתן דיווחים ישירים לעו"ס לסדרי דין ולבית המשפט בדבר הצלחות ו/או אי ביצוע החלטות שיפוטיות ומקצועיות;


כאמור – כל משפחה והסיפור שלה, ולכל משפחה יש להתאים חליפת טיפול משלה. לא כל תיאום הורי יהיה דומה למשנהו. ובשפה המשפטית – כל מקרה לגופו.


לקביעת תיאום הורי ניתן ליצור קשר כאן.
コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page