top of page

תקנון האתר

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אורית יצחקי עו"ד ומגשרת (להלן: "האתר").

1. השימוש באתר כפוף להסכמה וקבלת כל הוראות התקנון שלהלן.

2. השימוש באתר והתכנים בו אינם ייעוץ משפטי, ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור במידע שבאתר זה, וכל פעולה המתבצעת על בסיס הכתוב באתר זה הוא על אחריות המשתמש בלבד.

3. מטרת האתר הוא קבלת מידע כללי ביותר בנושאים הנוגעים לדיני המשפחה והירושה.  

4. ידוע למשתמש באתר, כי החוק והפסיקה במדינת ישראל משתנים מעת לעת, משכך המידע באתר עלול שלא להיות רלוונטי ו/או מדויק בכל נקודת זמן, משכך למשתמש באתר אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע למידע באתר זה.

5. ידוע למשתמש, כי המידע באתר עלול לבטא גם דעה אישית ולתאר אירועים משפטיים ספציפיים, ומשכך אין להסיק מכך על מקרה אחר, שכן כל מקרה לגופו.

 

6. ידוע למשתמש כי ביצוע פניה באמצעות האתר, אינה מקנה הגנה באופן מוחלט על פרטי הפונה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבאפשרותו לבצע פניה גם באמצעים אחרים.

7. השימוש באתר אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח, ואף ביצוע פניה באמצעות אתר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח.

8. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה שייכות לעו"ד אורית יצחקי.

9. אין להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע לעשות שימוש בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני או אחר כל מידע מהאתר, באופן מלא או חלקי, אלא רק לאחר קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מאת עו"ד אורית יצחקי.  

bottom of page