top of page

החלטתם להתגרש? 
כך מתחיל הליך גירושין

עם החוק להסדר התדיינויות במשפחה, הליך גירושין יכול להיפתח בדרך אחת בלבד: בקשה ליישוב סכסוך אותה מגישים לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף על החוק להסדר התדיינויות ניתן לקרוא כאן

 

הגשת בקשה ליישוב סכסוך פותחת את הדרך להגשת תביעה של צד אחד כלפי משנהו.  

 

מצד שני, ככל שישכילו הצדדים - הגשת בקשה ליישוב סכסוך יכולה להיות פלטפורמה עבור בני הזוג לסיים את המחלוקות שביניהם בהליך גישור או בהידברות ומשא ומתן מחוץ לכותלי בית המשפט. במצב זה, ניתן יהיה להגיש לבית המשפט הסכם גירושין לצורך מתן תוקף פסק דין. 

לכן - לאחר הגשת בקשה ליישוב סכסוך, שתי דרכים להמשך הליך הגירושין:  

בהסכם - בין אם הגיעו הצדדים להסכם באמצעות הליך גישור או באמצעות מו"מ, צדדים יכולים להגיש יחדיו בקשה לאישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני האזורי או בבית המשפט לענייני משפחה. הערכאה השיפוטית תאשר את ההסכם של הצדדים ותיתן לו תוקף של פסק דין, ואז ייקבע מועד לסידור הגט, שאחריו יהיו הצדדים גרושים.

בתביעה - הליך זה יתרחש כאשר הצדדים לא יכולים להגיע להסכמה בנוגע לסיום קשר הנישואין ופירוק התא המשפחתי ואז מי מהצדדים יגיש תביעותיו.

 

תביעת גירושין מוגשת לבית הדין הרבני האזורי במקום מגוריהם האחרון של הצדדים.

נושאים רבים כרוכים לגירושין, למשל: מזונות הילדים, משמורת הילדים, חלוקת הרכוש, עניינים פיננסיים כגון חשבונות בנק, חסכונות, זכויות פנסיוניות ועוד סוגיות הקשורות למהלך החיים המשותפים של הצדדים.

 

לבית הדין הרבני סמכות בלעדית לדון בתביעת גירושין של יהודים, תושבי המדינה או אזרחיה או שיש להם זיקה לישראל ואשר נישאו כדת משה וישראל. גם בני זוג יהודים, תושבי או אזרחי המדינה שנישאו בנישואים אזרחיים יגישו תביעת גירושין בבית הדין הרבני האזורי.   

בבית הדין הרבני עורכים את טקס סידור הגט שלאחריו הצדדים גרושים.

לאחרונה הרחיבה הכנסת את סמכות בית הדין הרבני לדון גם בתביעות גירושין של מי שאינם אזרחי או תושבי מדינת ישראל, שנישאו כדמו"י (תיקון 4). המדובר בהוראת שעה למשך שלוש שנים. בחודש יוני 2020 האריכה הכנסת את הוראת השעה למשך שנה נוספת, למידע מתוך אתר הכנסת לחצו כאן

הגשת תביעת גירושין היא לא עניין טכני בלבד, אלא הליך משמעותי ומורכב. התובע יידרש להוכיח קיומה של עילת גירושין, ככל שתהיה לתובע עילת גירושין יהיה ניתן לחייב את הצד השני לתת או לקבל גט.   

לכן בטרם הגשת תביעת הגירושין מומלץ להתייעץ עם עו"ד מתחום המשפחה הבקיא בסוגיית הגירושין. לפתיחת התביעה ועיתויה יש השלכות רחבות, כמו גם לכתוב בכתב התביעה.

בית הדין הרבני דן בתביעת הגירושין, ובודק אם בתביעה יש עילות גירושין ויברר אותן. ככל שלתביעת הגירושין צורפו עניינים נוספים כגון: מזונות ילדים, רכוש וכיוצ"ב, ידון בית הדין גם בנושאים אלו – ויכריע בתביעות שהוגשו.

 לקביעת פגישה ללא התחייבות  התקשרו עכשיו ל 0548083174 או לחצו כאן 

bottom of page