top of page

גירושים - אנשי הייטק

כמי שעבדה בעברה בחברת היי-טק שנים רבות, בין היתר בתפקידי משאבי אנוש, אני מכירה את תנאי העבודה של עובדי ההיי-טק היטב. כיום רוב עובדי ההיי-טק, אם כי פחות מבעבר, עדיין זוכים לתנאי עבודה טובים יותר שכמובן מגיעים עם השקעה אדירה בעבודה מצדם.

אז מה ההבדל ביני לבין עובד שלא עובד בתעשיית ההיי-טק בעת גירושין?

תנאי העבודה של עובדי ההיי-טק שונים מעובדים שאינם בתעשיית ההיי-טק. מלבד השכר האטרקטיבי להם זוכים עובדי היי-טק, לעתים מתלווים לשכר זה גם מנגנוני תשלום ייחודים בצורת אופציות ו/או מניות בחברה בה הם עובדים.

השכר לרבות ההטבות להן זוכה העובד, בין היתר, ישפיעו על גובה המזונות שיחויב בהם ההורה – בילדים מעל גיל 6, בהתחשב בזמני השהות של הילדים עם כל אחד מהוריהם.

אני טס לחו"ל רבות מטעם העבודה, איך הדבר ישפיע על זמני השהות שלי עם ילדיי?

אין ספק, שטובת הילדים, וגם טובת ההורה עצמו, כי יהיה לו חלק בחיי ילדיו. במצב זה, יהיה צורך לדאוג למנגנון זמני שהות שבו מצד אחד ההורה הטס ימשיך להיות חלק מחיי הילדים, ומצד שני – יוכל להמשיך להתפרנס מעבודתו ולטוס לחו"ל במידת הצורך.

יש לי פגישה בשבוע הבא בחו"ל, האם בת הזוג לשעבר תוכל להוציא נגדי צו עיכוב יציאה מהארץ?

בעקרון, כן. ישנם שני מקרים שצריכים להתייחס אליהם, האחד – טרם סודר הגט בין בני הזוג, והשני – נוגע למזונות הקטינים.

כל עוד לא סודר הגט תוכל בת הזוג לבקש להוציא כנגד הבעל צו עיכוב יציאה מהארץ, ותזכה לקבל את הצו המיוחל.  

אך בכך לא תם העניין – שכן גם מכוח חובת תשלום המזונות תוכל בת הזוג להוציא כנגד הבעל צו עיכוב יציאה מהארץ, אולם כנגד ערבויות מתאימות תתאפשר יציאתו מהארץ. היציאה מהארץ היא פרוצדורה שצריך להיערך אליה מבעוד מועד, ולא להמתין לדקה האחרונה.

עם תחילת עבודתי בחברה קיבלתי אופציות. מה המעמד המשפטי של האופציות שאני מחזיק בהן?

לסוגיית האופציות טרם ניתן מענה משפטי כולל בעת גירושין. בעקרון ניתן לומר, כי ככל שהאופציות התקבלו אצל העובד במהלך חיי הנישואין, הרי שהם נכס בר איזון. יהיה צורך להבחין אם האופציות הן VESTED או NON-VESTED – מצב הבשלתן ישפיע על מועד חלוקת האופציות בין בני הזוג.

אני בעלים בחברת סטארט-אפ, ואני בהליכי גירושין. האם לבת זוגי חלק בחברה?

ככל שהחברה הוקמה במהלך חיי הנישואין, יהיו לבת זוגך זכויות בחברת הסטארט אפ. כעקרון, בהליך הגירושין יתבצע הליך של איזון המשאבים ביניכם, וחלקה בחברה יוכל להתאזן עם נכסים אחרים שצברתם יחדיו.

bottom of page