top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

להט"ב: צו הורות פסיקתי – מתי להגיש בקשה לבימ"ש?

צו הורות פסיקתי הוא צו שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה, וצו זה מכונן את הקשר בין בת הזוג של האמא הביולוגית לילד של האמא הביולוגית, זאת בתנאים הקבועים לזכאות קבלת צו ההורות הפסיקתי. למועד הגשת הבקשה לצו הורות פסיקתי יש משמעות. מדוע ומתי כדאי להגיש את הבקשה? קראו במאמר זהאתן בזוגיות  מבוססת, אולי אפילו ארוכה מאוד, והחלטתן להרחיב את המשפחה. אבל רק אחת מכן נושאת את ההריון וכשהיא תלד היא תהיה האם הביולוגית של הנולד/ת. אבל מה עם בת הזוג? איך אפשר להבטיח את הקשר המשפטי שלה אל הילד/ה שנולד/ה? 


צו הורות פסיקתי הוא צו הניתן על ידי בית המשפט ובראש ובראשונה נועד לשרת את טובת הילד. במקרה של בנות זוג מאותו מין הצו יאפשר להסדיר את ההורות של בת הזוג – שאינה הורה ביולוגי – ביחס לילד שילדה בת הזוג – ההורה הביולוגי, במסגרת התא המשפחתי.


מטרתו של צו הורות פסיקתי היא לייצר קשר משפטי בין ההורה הלא ביולוגי לילד שנולד לבן זוגו ומאפשר להורים חד מיניים להסדיר את ההורות והרישום במשרד הפנים. לצו הורות פסיקתי יש משמעות רבה, שכן צו זה למעשה מייצר קשר הורות על כל משמעויותיו כולל לענין ירושה, מזונות, אפוטרופסות וכיוצ"ב.


הזכאות למתן צו הורות פסיקתי אינה אוטומטית, ובנות הזוג יידרשו לעמוד במספר קריטריונים כדי להיות זכאיות לקבלת צו הורות פסיקתי, בין היתר זוגיות של 18 חודשים בטרם הוריית הילד, הוריית הילד מתוך כוונה משותפת ותכנון משותף של בנות הזוג.  


מה לוחות הזמנים להגשת בקשת צו הורות פסיקתי? 


בהתאם לפסק דין של בית המשפט העליון בבע"מ 5544/18 שניתן ביום 14.2.2021, נפסק כי בנות זוג שילדיהם יגיעו לעולם לאחר מועד מתן פסק הדין – ורוצות שרישום הנולד במשרד הפנים יהיה בתוקף החל מיום הלידה (ולא במועד מאוחר יותר) ידרשו להגיש בקשה לצו הורות פסיקתי לבית המשפט לענייני משפחה - 60 יום לפני הלידה ועד 9 חודשים ממועד הלידה.

עוד קובע פסק הדין, כי במקרה שהוגשה בקשה לצו הורות לאחר 9 חודשים מיום הלידה, צו ההורות, אם יינתן, יהיה ממועד מתן הצו ולא מיום הלידה.


מדוע כדאי להגיש בקשה מוקדם ככל האפשר?


יש משמעות להגשת בקשה לצו הורות פסיקתי זמן ניכר לאחר הלידה. בית המשפט כבר קבע, כי ככל שיחלוף פרק זמן ממושך יותר ממועד הלידה – נטל הראיה המצדיק כינון צו הורות למועד הלידה יהיה כבד יותר. יהיה נדרש יותר ויותר להוכיח את טיב הקשר, מצב הקטין או הקטינה, דרך ההורייה, וכו'. ההליך המשפטי יהיה ארוך – דבר שגורם להוצאות משפטיות, יידרש תסקיר עו"ס. לא רק זאת, יתכן וחלוף של שנים ארוכות יביא לנטל בו בנות הזוג לא יצליחו לעמוד.


לכן - פעלו בהקדם האפשרי. הוציאו צו הורות פסיקתי והגישו למשרד הפנים, מוקדם ככל הניתן.


להגשת בקשת צו הורות פסיקתית, מוזמנות לפנות לעו"ד אורית יצחקי

בנייד 054-8083174 או בצור קשר באתרצו הורות פסיקתי
צו הורות פסיקתי

Comments


bottom of page