top of page

תיאום הורי - מהו ומה מטרתו?

 

 

 

 

מה מטרתו של הליך תיאום הורי?  

מטרת התיאום ההורי היא להוציא את הילדים מהקונפליקט ההורי שבו הם לכודים, ולמקד את הורים בילדים וליצור פתרונות נכונים עבורם. כמו כן, להפחית את רמת הקונפליקט בין ההורים ולהבנות שפה הורית משותפת על מנת לאפשר להורים לנהל שיח סביב צורכי הילדים, למזער את הנזקים הרגשיים שחווים הילדים בעקבות הסכסוך המתמשך בין ההורים, ליישם את ההסכם עליו חתמו או את החלטות בית המשפט, ובעצם - לשים את הילדים במרכז, לדאוג לצורכי הילדים.

 

 

מה תפקידו של המתאם ההורי?

 

המתאם ההורי למעשה מסייע להורים להגיע להחלטות בעניינים הקשורים לילדים, מסייע להם לבנות שפה הורית משותפת כשהמטרה היא להפחית את הסיכון לנזקים שיגרמו לילדים המשותפים הן בטווח הארוך והן בטווח הקצר.

 

 

מהם היתרונות של התיאום ההורי?

 

יתרונות תהליך התיאום ההורי להורים מתבטאים בסיוע להורים ביישום ההסכם עליו חתמו או יישום החלטות בית המשפט, סיפוק פתרון מהיר יחסית לבעיות המתעוררות בין הצדדים והקשורות לילדים, שיפור שיתוף הפעולה בין ההורים, הורדת רמת הלחץ והחרדה של הילדים.

 

 

מי ממנה את המתאם ההורי?

 

בית המשפט ממנה מתאם הורי, לעתים ההורים עצמם מסכימים לפנות לתיאום הורי.  

 

כיצד מתבצע התיאום ההורי?

 

הליך תיאום הורי מתבצע על ידי מתאם הורי, אשר מנהל את הליך התיאום ההורי, התהליך מתחיל בפגישות נפרדות ואחר כך מתחילות הפגישות המשותפות. 

לקריאה נוספת על תיאום הורי כאן

עו"ד ומגשרת משפחה אורית יצחקי עברה הכשרה בתיאום הורי ועוסקת בתיאום הורי.

תיאום הורי - מהו ומה מטרתו

מהו תיאום הורי?

תיאום הורי הוא תהליך  שמטרתו להעביר הורים משפת מאבק לשפת דיאלוג, והמיועד להורים גרושים או הורים שלא נישאו ונפרדו. הליך התיאום ההורי מאפשר להורים להוריד את רמת הקונפליקט באופן שיאפשר להם לנהל את ההורות שלהם ולספק את צורכי הילדים הקטינים בצורה המיטיבה ביותר. 

מודל התיאום ההורי למעשה מציע דרך אחרת להורים לנהל דיאלוג ולהביא לפתרון נושאים מול ההורה השני, ההורה השותף. 

bottom of page