top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

בימ"ש: אפשר לבטל הסכם גירושין שקיבל תוקף פס"ד בהתנהגות

בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה קבע שהתנהגות הצדדים לאורך השנים גרמה לכך שהסכם הגירושין עליו חתמו בני זוג התבטל


חתמתם על הסכם גירושין או על הסכם ממון? קיימו את הוראות ההסכם!


אם תזנחו את ההסכם ולא תקיימו את ההוראות שבו, אתם עלולים למצוא את עצמכם עם הסכם שגם לאחר שקיבל תוקף פסק דין למעשה התבטל על ידכם בשל התנהגותכם וסטיה מהוראותיו.


בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, כב' השופטת אפרת ונקרט, פסק כי בני זוג שחתמו על הסכם גירושין לא פעלו בהתאם להוראות ההסכם כמעט בכל נושא ומשכך הסכם הגירושין בוטל על ידי הצדדים ולמעשה בשל התנהגותם הוראות הסכם הגירושין לא מחייבות.


בהסכם הגירושין היו הוראות בנוגע לזמני השהות של הקטינים עם הוריהם, תשלום דמי מזונות של האב וכן הוראות בנוגע למכירת דירת הצדדים בתוך חצי שנה ולהתחלק בכספי מכירת הדירה.


הבעל לשעבר הגיש נגד האישה 2 תביעות וטען, בין היתר, כי האישה סיכלה את מכירת המקרקעין ודירת המגורים והמשיכה להתגורר בדירה כל השנים, היא סירבה להתפנות מהדירה ולשלם לו דמי שימוש ראויים בגין החלק שלו במקרקעין למרות שמעולם לא נזנח הסכם הגירושין. עוד טען הבעל לשעבר, כי היו ניסיונות למכור את הדירה אבל האישה הערימה קשיים.


האישה טענה, בין היתר, כי היא לא סיכלה את מכירת הדירה. לטענתה, לאחר אישור ההסכם העמידו הצדדים את הדירה למכירה, אבל הבעל לשעבר חזר בו ממכירת הדירה אחרי שהסתבר לו שבקרקע הזו יהיו בעתיד זכויות בניה שיעלו את שוויה ולאחר ששכנע אותה הם הסכימו לא לקיים את הליכי מכירת הדירהנושהיא תמשיך להתגורר בה.


בית המשפט סקר את הפסיקה המשפטית ואת חוק יחסי ממון בין בני זוג שנפרדו, לפיהם אישור הסכם המסדיר את יחסי הממון או שינויו דורש את אישור בית המשפט אבל ביטול הסכם לא דורש את אישור בית המשפט ואפשר לבטל הסכם גם בהתנהגות.


כב' השופטת ונקרט ציינה בפסק הדין, כי התנהלות הצדדים לאורך השנים מעידה בצורה ברורה כי הם זנחו את ההסכמה למכירת הדירה, ואף לא אחד מהצדדים נקט בעשיה אקטיבית משמעותית כדי שמכירת הדירה תתבצע בפועל.  בנוסף, אף אחד מהצדדים לא נקט בהפעלת הסעיפים בהסכם הגירושין שמתייחסים למצב שבו מכירת הדירה תסוכל כגון: צו פינוי, מינוי כונס נכסים.


בית המשפט קבע, כי מהתנהלות הצדדים עולה שבפועל הם לא עשו דבר ולמעשה היתה הסכמה שבשתיקה שבפועל הביאה לביטול ההסכם. כאמור, קבע בימ"ש שגם הוראות אחרות בהסכם הגירושין לא קויימו כגון זמני שהות, תשלומי מזונות ובכלל בני הזוג לא פעלו בהתאם לאמור בהסכם הגירושין, משכך קבע בית המשפט שההסכם בוטל על ידי הצדדים.


בית המשפט פסק, כי האישה תשלם לגרוש דמי שימוש ראויים בגין השימוש הבלעדי שעשתה בדירה המשותפת.


תלה"מ 64204-09-19

Comments


bottom of page