top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

עברה לגור אצל הוריה, הגדילה הכנסתה - והגישה תביעה להגדלת מזונות

אישה הגישה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע להגדיל את מזונות הקטינה בשל שינוי נסיבות מהותי הדורש התערבות בית המשפט. לטענת האישה מאז ניתן פסק הדין למזונות הקטינה, האב לא נושא במחצית הוצאות חינוך ובריאות מתחמק ואף נמנע מלקיים את זמני השהות שנקבעו לו עם הקטינה, וגורם לה למפח נפש.


בנוסף לכך, טענה כי חל שינוי ביכולתם הכלכלית של הצדדים. האישה טענה כי היא נאבקת כלכלית לגדל את הקטינה, ובשל חסרון כיס היא עברה להתגורר בדירת הוריה. כמו כן, כי שכרה זעום והיא אף משתתפת בהוצאות עבור מגורי הקטינה אצל הוריה.


עוד טענה התובעת, כי מצבו הכלכלי של אבי הקטינה השתפר וכי הוא עושה חיל בעבודתו, מתגורר בבית דירות יוקרתי ורכש רכב חדש.


משכך עתרה לחיוב האב בהשתתפות בדמי מדור הקטינה, וסך נוסף עבור כל יום שבו הוא לא מקיים את זמני השהות.


האב טען, כי לא חל כל שינוי מהותי המצדיק העלאת סכום המזונות. העסק שלו נפגע במהלך הקורונה והוא מנסה לשקמו. עוד טען, כי מאז שהתובעת החליטה באופן חד צדדי כי הקטינה תלך לטיפול פסיכולוגי, הקטינה אינה פוגשת בו עוד. אולם החל לחדש את הקשר עם הקטינה בסופי שבוע ונותן לה דמי כיס, וכי חוב המזונות שהיה לו סודר, והוא משלם את דמי המזונות כסדרם.


בנוסף, ציין האב כי התובעת והקטינה מתגוררות בבית הורי התובעת, סבא וסבתא של הקטינה, ומשכך אין לתובעת הוצאות מדור הגם שחלק מהתשלום שהוא מעביר לה כולל את הוצאות המדור. עוד ציין, כי הדירה שבבעלות הסבים נקיה ממשכנתא.


בית המשפט קבע, כי לא חל שינוי מהותי בנסיבות באופן שמצדיק דיון מחדש במזונות הקטינה. עוד קבע בימ"ש, כי שינוי בגיל הקטינה, שינוי במצב האישי או במקום העבודה הוא לא שינוי בלתי צפוי או דרסטי שיש בו להגדיל את שיעור מזונות הקטינה.


בית המשפט קבע, כי האישה לא מנצלת את מלוא פוטנציאל ההשתכרות שלה, שעה שהיא עובדת רק חצי משרה ולא משרה מלאה, ולמעשה הכנסתה גבוהה יותר מבעבר. בנוסף, נקבע, כי שעה שבמתן פס"ד למזונות התובעת והקטינה התגוררו בדירה שכורה, כעת הקטינה והתובעת מתגוררות אצל הסבים – הורי התובעת בדירה נקיה ממשכנתא.


בפסק דין מפורט, בית המשפט לא מצא עילה להתערב בגובה דמי המזונות. בית המשפט דחה את התביעה ופסק לאישה הוצאות משפט.


תלה"מ 31366-08-20
Comments


bottom of page