top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

בימ"ש: ידועים בציבור הם "איש ואשתו" לענין חוק האימוץ

השאלה שעמדה להכרעה בפני בית המשפט היא: האם בית המשפט רשאי לתת צו אימוץ, על אף שיש הסכמה של כל הצדדים, כאשר המבקשים הם גבר ואישה ידועים בציבור, אך אינם נשואים האחד לשניה, וזאת נוכח הוראת סעיף 3 לחוק אימוץ ילדים שקובעת לעניין כשרות המאמץ כי: "אין אימוץ אלא על ידי איש ואשתו יחד...".


לבית המשפט הוגשה בקשה של זוג ידועים בציבור למתן צו אימוץ ביחס לקטינה שהם מגדלים אותה ימים ספורים לאחר לידתה. ב"כ יועמ"ש ועו"ס לחוק האימוץ נתנו הסכמתם לבקשת בני הזוג למתן הצו.


בני הזוג במקרה זה אינם נשואים זה לזה, חיים כידועים בציבור מזה כ 12 שנים (משנת 2007), ומגדלים את הקטינה החל מהיותה בת ימים ספורים בחום, ביטחון ואהבה, ומקיימים תא משפחתי יציב.


לציין, כי חוק האימוץ קובע כי אימוץ יהיה על ידי איש ואשתו יחד. בית המשפט ציין בפסק דין זה כי הגיע הזמן לפסיקה מפורשת שמתמודדת עם הגדרת חוק האימוץ הקובע שאימוץ יהיה על ידי איש ואשתו יחד.


לדידו של בית המשפט, איש ואישה ידועים בציבור שמנהלים תא משפחתי יציב עונים להגדרת סעיף 3 לחוק המדבר על "איש ואשתו", ואין צורך להזדקק לחריגים הקבועים בחוק על מנת לאשר את בקשתם למתן צו אימוץ.


כלומר: איש ואישה ידועים בציבור עומדים במבחן הכשירות לאמץ בדיוק כמו איש ואישה הנשואים זה לזה, ולמעשה "איש ואשתו" בחוק כולל בתוכו ידועים בציבור.


בית המשפט ציין, כי חוק האימוץ נחקק לפני כ-30 שנה אשר תאם תפיסה חברתית באותה העת, ויצא מנקודת הנחה שטובת הקטין יהיה במשפחה שכוללת איש ואישה נשואים כדי להבטיח יציבות להמשך חיי הילד והתפתחותו הבריאה.


כיום, קובע בימ"ש, כי התא המשפחתי מקבל צורות שונות לרבות ידועים בציבור ולא ניתן לומר שלתא משפחתי בו הזוג נשוי יש יציבות שעולה על יציבות של תא משפחתי של ידועים בציבור.


בית המשפט מוצא תימוכין לפרשנותו זו גם בחוק אומנה לילדים, שכן חוק האומנה מאפשר לבני זוג – לאו דווקא נשואים – לשמש משפחת אומנה. כמו כן, לעתים משפחות אומנה מבקשות לאמץ את הילד שנמצא בחזקתם תקופה ארוכה – לאחר שהניסיון להשיבם לחק משפחתם כשל – והילדים הוכרזו כברי אימוץ.


לכן פרשנות חוק האימוץ ייעשה ברוח חוק האומנה וזאת כדי לאפשר רצף טיפולי לילד שהפך מילד אומנה לילד מאומץ.


בימ"ש קובע, כי ידועים בציבור במקרה שנדון בפניו עונים על הביטוי איש ואשתו וזכאים לאמץ את הקטינה בדרך המלך – ע"פ ס' 3 לחוק, מבלי להזדקק לחריגים.


אמ"צ 30-19


למגזין משפטי בנושא אומנת ילדים לחצו כאן
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page