top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

תבעה ביטול הסכם ממון וחוייבה בהוצאות גבוהות בבית המשפט

עודכן: 11 באוק׳ 2023

בית המשפט המחוזי בתל אביב, דחה ערעור של אישה כנגד החלטה של בית המשפט לענייני משפחה לדחות את התביעה שלה לביטול הסכם ממון (עמ"ש 16549-07-22).


הגבר והאישה היו בני זוג, והם חתמו על הסכם ממון לפני הנישואין.


האישה הגישה תביעה לביטול ההסכם לבית המשפט לענייני משפחה וטענה שההסכם נחתם בחטף שלושה ימים לפני החתונה, כמו כן היא לא קיבלה הסבר על מהות ההסכם ומשמעותו. בנוס, טענה שההסכם בוטל על ידי הצדדים בהתנהגות.


בית המשפט לענייני משפחה דחה את התביעה של האישה וחייב אותה בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של 35,100 ש"ח.


על החלטה זו של בית המשפט, האישה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי.


בית המשפט סקר את פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, וקבע שאין עילה להתערב בהכרעה של בית המשפט לענייני משפחה לפיה לא נפל פגם באישור ההסכם שנחתם ואושר אצל נוטריונית, ואין כל עילה לבטל את ההסכם.

בית המשפט המחוזי הוסיף, כי המדיניות המשפטית הראויה היא להעניק להסכם ממון וודאות, יציבות וביטחון לשני הצדדים בנוגע לאופי המשטר הרכושי שחל עליהם.


בית המשפט גם יצא כנגד הטענה בנוגע לשינוי הסכם בהתנהגות שטענה האישה, והסיף שיש לוודא שתוקפו של הסכם הממון ישאר יציב גם במקרה של שינויים כאלו ואחרים בפעולות הכספיות והרכושיות שבני הזוג מבצעים.


שינוי הסכם ממון בהתנהגות צריכה להיות במקרים נדירים ביותר בהם הטענה הוכחה בצורה מובהקת, קבע בית המשפט.


בית המשפט המחוזי חייב את האישה בהוצאות ושכ"ט עו"ד ע"ס 40,000 ש"ח.


בית המשפט לא מבטל הסכמי ממון, אלא במקרים נדירים. לכן, אם הוגש לכם הסכם ממון, ולא משנה באיזה שלב, אל תחסכו על ייעוץ משפטי.


ייעוץ משפטי יכול להיות קריטי ולהשפיע על מצבכם הכספי – כלכלי בעת פרידה.


לייעוץ משפטי בנוגע להסכמי ממון ולעריכת הסכמי ממון, מוזמנים לפנות לעו"ד אורית יצחקי 054-8083174 או דרך אתר המשרד
#הסכםממון #עריכתהסכםממון #עורךדיןהסכםממון #ביטולהסכםממון #תביעהלביטולהסכםממון #עורךדיןלהסכםממון #עודדינימשפחה #עודמשפחה #הסכםממוןביןבניזוג#הסכםממון#הפרדהרכושית#הפרדהרכושיתבהסכםממון#שינויהסכםממון#הסכםממוןפרקב#הסכםיחסיממון#הסכםממוןביןבניזוגנשואים#הסכםממוןביןידועיםבציבור#הסכםממוןביןחברים#הסכםממוןביןבניזוגלאנשואים#הסכםממוןירושה#עלותהסכםממון#דינימשפחה#אישורהסכםממון#כמהעולההסכםממון#הסכםממוןמחיר#עלותהסכםממוןעורךדין#עודאוריתיצחקי

Comments


bottom of page