top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

כתובה היא מסמך משפטי, אז למה גברים ממשיכים להתחייב על סכומים גבוהים?

מהי כתובה?

כתובה היא מסמך משפטי מחייב עליו חותם הגבר בערב החופה, לפני ביצוע טקס הנשואין. למרות הסברה הרווחת, כי הכתובה היא "סמלית" או "לשם כבוד" – לא כך הדבר! הכתובה היא מסמך משפטי, שטר חוב לכל דבר. גם לתוספת הכתובה, המצויינת בכתובה, יש תוקף הלכתי משפטי. הכתובה היא מסמך מחייב שעליו הבעל עלול להתבע ע"י האישה, במקרה שיימצא בהליך של גירושין.


הכתובה מורכבת משלושה חלקים:

עיקר הכתובה – הוא סכום כסף הנקוב בכתובה, הוא למעשה סכום בסיסי לפי מצבה של האישה – רווקה, גרושה, אלמנה.


תוספת הכתובה – הוא המקום בו הבעל יכול לרשום כל סכום מעבר לסכום הבסיסי הנקוב בעיקר הכתובה, והוא מתווסף לעיקר הכתובה. זה החלק בו לפני החופה רושם הבעל את הסכום בנוכחות עדים.


נדוניה – רשימת נכסים שאותם מביאה האישה לנישואין, כאשר על חלק מהרכוש יש לבעל בעלות חלקית (נכסי צאן ברזל), ובעת גירושין תקבל האישה את הרכוש שעבר לבעלות הבעל כערכם ביום הנישואין. חלק מהנכסים נשארים אצל האישה (נכסי מלוג).


מה משמעות הכתובה?

בכתובה יש לבעל התחייבויות כלפי האישה. הבעל מתחייב לדאוג לאשתו במהלך הנישואין, בין היתר לזון ולפרנס אותה, לדאוג למלבושה ועוד.


וכן – יש לו התחייבות גם לשלם לה את סכום הכסף המצויין בכתובה (הכוללת גם את התוספת לכתובה) במקרה של גירושין או למקרה של מוות.


מטרת הכתובה

הכתובה נועדה לכך, שבעל לא ימהר לגרש את אשתו כלאחר יד, בהחלטה נמהרת ומבלי שהקדיש מחשבה לרצונו להתגרש, ללא עילת גירושין - ולפרק את התא המשפחתי, לדאוג לביטחון הכלכלי של האישה כשהיא מתאלמנת, כך שהיא תוכל לתבוע את כתובתה מעזבון הבעל, וכן להבטיח את האישה לאחר הגירושין – על מנת שיהיה לה קל להנשא שוב.


כתובה של מיליון שקל?

למרות זאת, ועל אף היות הכתובה מסמך משפטי מחייב, גברים ממשיכים להתחייב על סכומים מופרכים בתוספת לכתובה. כך, למשל, גבר שחתם בכתובה על סכום של מיליון שקל, נאלץ לנהל הליך משפטי על מנת להמנע מלשלם לאשתו את תוספת הכתובה, והגיע עד לבית הדין הרבני הגדול.


בית הדין הרבני הגדול דחה את הגבר שהיה בהליכי גירושין ודרש לבטל את תוקף הכתובה על סך מיליון שקל. הגבר טען, כי אשתו הכריחה אותו לחתום על הכתובה ועל תוספת הכתובה בסכום של מיליון ש"ח ועיכבה את טקס החופה עד שיחתום על מיליון ש"ח, כל זאת בזמן שהאורחים ממתינים להם. בית הדין דחה את טענת הבעל כאילו הוכרח לחתום על סכום זה, וקבע כי אין לו אלא להלין על עצמו.


צריך לציין, כי לא בכל מקרה של תביעת כתובה כנגד הבעל יפסוק בית הדין את הסכום הנקוב בכתובה ובתוספת, כל מקרה לגופו. יש מחלוקת רבנים בנוגע לחיוב הבעל במלוא הסכום שרשם בכתובה. ישנם גם מקרים בהם בית הדין הרבני קובע שהאישה בכלל איבדה את זכאותה לכתובה. כתובה היא לא ענין של מה בכך, לכן אין להסיק ממקרה אחד למקרה אחר. כל זוג והסיפור שלו.


יחד עם זאת, מאחר שהיו דברים מעולם ומימוש סכומי כתובה גבוהים ע"י ביה"ד היא אפשרות שיכולה לקרות, אין צורך לקחת סיכונים מיותרים. משכך, ועל אף היום המרגש והמיוחד שלכם, וערב החתונה שעמלתם עליו רבות, על מנת לא להמצא במצב עתידי שבו יהיה צורך להאבק על סכום הכתובה, עדיף להמנע מכתיבת סכומים מופרכים או גבוהים שאין באמת לבעל יכולת כלכלית לפרוע אותם.


ניתן לקבל ייעוץ משפטי בנוגע לכתובה בכל שלב, גם לפני הנישואין!


להתייעצות משפטית בנוגע לכתובה או למתן התייחסות בנוגע לכתובה בהסכם ממון, צרו קשר ישירות עם עו"ד אורית יצחקי בנייד – 054-8083174 או שלחו הודעה כאן.


*בית הדין הרבני הגדול תיק 1084985/16Bình luận


bottom of page