top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

תבעה פיצויי גירושין וכתובה של מאתיים זקוקים, כמה קיבלה?

בבית הדין הרבני האזורי בירושלים נדונה תביעת כתובה של אישה על סך 200 זקוקים ולפיצויי גירושין. הבעל הסכים שסכום התביעה לכתובה יעמוד על סך של 157,000 ש"ח, אולם בסוף שילם הרבה פחות. כמה שילם הבעל? האם קיבלה האישה פיצויי גירושין?


בית הדין הרבני האזורי בירושלים פסק לאחרונה פסק דין בנושא חיוב כתובה. בפסק הדין, חייב בית הדין את הבעל בתשלום כתובה, לאחר שקבע כי הבעל רימה את האישה, ניצל אותה וגרם לגירושין.


כידוע, הכתובה היא מסמך משפטי הלכתי הנחתם בעת הנישואין, ובו מתחייב הבעל כלפי אשתו לשלם לה סכום כסף במקרה של גירושין או מותו. מעבר להיבט הכלכלי, הכתובה נועדה להגן על האישה ולהבטיח את עתידה. היא מהווה גורם מרתיע מפני גירושין פזיזים, ומעניקה לאישה תחושת ביטחון ויציבות.


במקרה זה מדובר בצדדים שנישאו בשנת 2019 ונולד להם בן. לאחר תקופה של פרידה וחזרה, האישה הגישה תביעת גירושין בשנת 2020.


במהלך הדיונים, התברר כי הבעל יזם ניסיון שלום בית, קיים יחסי אישות עם האישה ואף כתב לה הודעות חמות, בזמן שהאישה ביקשה להתגרש. האישה שראתה שינוי בהתהנהגות וביחס של האיש כלפיה החליטה לשנות דעתה ולהשאר לשלום בית, אלא שהבעל שרצה שלום בית  שינה את דעתו וביקש להתגרש. בית הדין קבע כי הבעל הוליך את האישה שולל, ניצל אותה וזרק אותה.


המחלוקת העיקרית בתיק הייתה סביב שיעור הכתובה. בכתובה נכתב סכום של "מאתיים זקוקים", מונח שאינו בשימוש כיום.


בית הדין דחה את האפשרות לחייב את הבעל בפיצויי גירושין, וקבע כי אין מנהג כזה בבתי הדין הרבניים.


בנושא שיעור הכתובה, בית הדין דן בשיטות השונות של הפוסקים, החל מהשיטה המקילה ביותר (כ-4 ק"ג כסף) ועד לשיטה המחמירה ביותר (כ-57 ק"ג כסף).


בית הדין קבע כי אין מנהג מחייב לגביית כתובה של מאתיים זקוקים, ולכן יש ללכת אחר לשון הכתובה. עם זאת, בית הדין התחשב בכך שהבעל קיבל על עצמו בהסכם הגירושין את הכרעת בית הדין בנושא שיעור הכתובה, ולכן היה לבית הדין שיקול דעת רחב בקביעת הסכום.


לאחר התייעצות עם זקני הדיינים, פסק בית הדין כי הבעל ישלם לאישה סכום של 50,000 ש"ח בגין כתובתה.


מדובר בפסק דין חשוב בנושא חיוב כתובה של מאתיים זקוקים. בית הדין קבע כי במקרים בהם אין מנהג מחייב, יש ללכת אחר לשון הכתובה ולקבוע סכום שיענה על מטרת הכתובה - שלא תהא קלה בעיניו להוציאה.


פסק הדין גם מדגיש את חומרת מעשיו של הבעל, שניצל את האישה וגרם לגירושין, ומחייב אותו לשלם סכום משמעותי לאישה כפיצוי על עוגמת הנפש שנגרמה לה.


פסק הדין מחזק את מעמדה של האישה ומגן עליה מפני ניצול והתעמרות מצד הבעל, ומעניק לאישה ביטחון כלכלי לאחר הגירושין.


תיק 1254155/17חיוב כתובה
חיוב כתובה

Comments


bottom of page