top of page

גירושין בשיתוף פעולה

Meeting

גירושין בשיתוף פעולה

Collaborative Divorce 

 

גירושין בשיתוף פעולה הוא מודל חלופי לישוב סכסוכים, המאפשר לבני זוג להתגרש מחוץ לכותלי בית המשפט ובית הדין הרבני תוך כבוד הדדי, שקיפות, הידברות ובתהליך משותף שיוביל אותם לסיום התא המשפחתי, ככל הניתן תוך מזעור הפגיעה בילדים.  

מודל זה מעניק הזדמנות לבני זוג המעוניינים לסיים את הזוגיות שלהם בלי מלחמות, שהחליטו להתגרש כבני זוג אך להמשיך להיות הורים לילדיהם.

במסגרת התהליך, הצדדים מתחייבים להימנע מפניה לערכאות משפטיות, וחותמים על הסכם השתתפות. תהליך גירושין בשיתוף פעולה מאפשר לשני בני הזוג לקחת חלק פעיל בתוך התהליך ולשמור על תקשורת אפקטיבית ביניהם.   

במסגרת תהליך הגירושין בשיתוף פעולה ישנו צוות רב תחומי המצוי בתהליך:

עורכי דין  - כל אחד מבני הזוג מלווה על ידי עורך דין מטעמו (בעל הכשרה בגירושין בשיתוף פעולה), המייעץ לו לכל אורך התהליך, דואג לאינטרסים שלו, ומוביל אותו לפתרון הטוב ביותר האפשרי עבורו.

יועץ רגשי  - היועץ הרגשי מסייע לצדדים לעבור את התהליך באופן של תמיכה רגשית לשני בני הזוג, מסייע לתקשורת בין בני הזוג בתוך התהליך, מסייע להתגבר על פערים מבחינה רגשית, מסייע בתקשורת הורית בונה ומכבדת. יש לציין, כי היועץ הרגשי אינו מטפל בבני הזוג בתהליך, כי אם מלווה אותם. לעתים יש בתהליך שני יועצים רגשיים, אחד לכל אחד מבני הזוג.

יועץ פיננסי - היועץ הפיננסי מעניק לצדדים את השירות בהיבט הכספי, הכלכלי בתוך התהליך. היועץ נותן חוות דעת מקצועית לענין חלוקת הרכוש, הזכויות הסוציאליות והכספים שצברו בני הזוג במהלך הנישואין.

 

השאיפה של כל אנשי המקצוע היא למצוא לבני הזוג את הפתרונות המתאימים ביותר עבור המשפחה הספציפית שמצויה בתהליך. אין ספק, כי תהליך זה המבוסס על הידברות ומשא מתן בשקיפות והוגנות יאפשר לבני הזוג לנהל את ההורות שלהם בצורה מיטיבה.  

 

מודל גירושין בשיתוף פעולה הוא ייחודי בהיבט זה שעורך הדין המלווה את הלקוח, לא יוכל לייצג אותו בערכאות משפטיות במקרה בו הצדדים לא יגיעו להסכם.

גירושין בשיתוף פעולה הוא תהליך שעלותו ידועה מראש והוא זול באופן משמעותי מניהול הליכים משפטיים בערכאות. 

 

 

עו"ד אורית יצחקי הוכשרה בתוכנית לגירושין בשיתוף פעולה בסטנדרטים התואמים את

דרישות הארגון הבינלאומי IACP

bottom of page