top of page

הסכם הורות משותפת

Baby's Hand

אז מה הסכם הורות משותפת צריך לכלול?

הסכם הורות משותפת צריך לכלול את הצהרות הצדדים, למשל: כי אינם נשואים לבני זוג אחרים, כי ההסכם נעשה מרצון חופשי, כי לא ניתנה כל תמורה כספית או אחרת בעד ההיריון והלידה, וכיוצ"ב.

כמו כן, יש לפרט את החלטות הצדדים בנוגע לשלב טרום ההיריון, שלב ההריון, הלידה וכיוצ"ב.

לציין החלטות הצדדים בנוגע לשם הילד, שם משפחתו של הילד, גידול הילד, מימון צורכי הילד, זמני שהות, החלטה לענין מקום מגורי הילד וכיוצ"ב.

מהו הסכם הורות משותפת?

הסכם הורות משותפת הוא הסכם שנועד להסדיר את מערכת ההסכמות בין צדדים המעוניינים להביא ילד לעולם, החל משלב תכנון ההיריון ועד שלב בגרותו של הילד, דהיינו עד גיל 21.

מי צריך הסכם הורות משותפת?

הסכם הורות משותפת נועד לגברים ונשים, שאינם נשואים, הם לא בני זוג, אינם מתגוררים תחת קורת גג אחת, והם מעוניינים להתקשר חוזית על מנת להביא לעולם ילד יחדיו.

אישה פנויה המבקשת להביא ילד לעולם עם גבר שאינו בן זוגה, לצורכי הורות משותפת, ושניהם אינם נשואים לאחרים, יידרשו להציג הסכם הורות משותפת לשם ביצוע הליך הזרעה מלאכותית או הפריה חוץ גופית.

 

מה מטרת ההסכם?

הסכם הורות משותפת למעשה מסדיר את מערכת ההסכמות בין הצדדים החל משלב תכנון ההיריון ועד לשלב בגרותו של הילד.

 

הסכם הורות משותפת צריך להיות מקיף ככל הניתן, לתת מענה ככל הניתן לכל הסוגיות שיכולות לעלות על הפרק בהווה – בשלב הטרום הריוני ועד לשלב בו הילד מגיע לגיל בגרות. למעשה, מטרת ההסכם היא לייצר מגנונים על מנת שיאפשרו לצדדים לשתף פעולה בעתיד, ולצמצם עד כמה שניתן את המחלוקות ביניהם.

לתיאום פגישת ייעוץ לעריכת הסכם להורות משותפת עם עו"ד אורית יצחקי השאר פרטים כאן 

bottom of page